วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สงกรานต์ของคุณเป็นอย่างไร.... ?สงกรานต์ของคุณเป็นอย่างไร.... ?

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

BKK Radio For Men (เทปสุดท้าย แล้วเราจะพบกันอีก...)

หลายปีที่ผ่านมานี้ รายการ Bangkok Radio For Men
ได้พบเพื่อนใหม่ ได้ทำให้คนได้พบกัน และเป็นที่รับฟัง
ความคิด ประสบการณ์ เรื่องเล่า มุมมองที่แสนจะหลากหลาย
และเรียนรู้กันและกัน

พวกเราผู้จัดและอาสาสมัครทุกๆ คน
รู้สึกขอบคุณยิ่งที่ได้พบ "คุณผู้ฟัง" อย่างคุณ
ถึงเวลาที่เราจะต้องขอ "พัก" เว้นวรรค
และคงไม่นาน จะได้พบกันอีกนะครับ
กลับมาแวะที่บล็อคนี้บ่อยๆ หรืออีเมลของคุณ
ไปที่ bangkokradioformen   @   hotmail.com
เพืี่อรับทราบความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ของพวกเรา

วิทยา แสงอรุณ
ปิ่นปิ๊น  + พี่โหนกจ้า

 Part 1:http://www.archive.org/details/Bangkokradioformen11sep.2011part1
 Part 2:http://www.archive.org/details/Bangkokradioformen11Sep.2011part2
 Part 3:http://www.archive.org/details/Bangkokradioformen11sep2011part3

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554