วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

27 มิถุนายน 2553 เป็นคู่ควรนิ่งเฉย หรือเปิดเผยให้ใครๆ รับรู้

BangkokRadioForMenคลิกฟัง
ช่วงที่ 1-2 http://www.supload.com/listen?s=JK9IGO
ช่วงที่ 3-4 http://www.supload.com/listen?s=uovZZn

คลิกโหลด
ช่วงที่ 1-2 http://www.mediafire.com/?im2ulnq2yi2
ช่วงที่ 3-4 http://www.mediafire.com/?m3wz2jyntdy

พี่วิท (วิทยา แสงอรุณ) พี่โหนกจ้าและปิ่นปิ๊นนะคร้าบ