วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2554

ฟ้าแกล้งให้เจอเค้า แต่เราไม่ได้เป็นคู่กัน

Jerome Ortizติดตามรายการ Bangkok Radio For Men on iRadio ทุกคืนวันอาทิตยเวลา 3 ทุ่มถึงห้าทุ่ม
คลิก www.nationradio.co.th คลิก iRadio/ ติดตามรายการ Pink Mango gay variety ทาง