วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

ฺBangkok Radio For Men on iRadio เทปแรก 16 Jan 2011

เปิดศักราชใหม่ด้วยระบบ iRadio ณ วันครู คุยประเด็น "คุณครูครับ ผมอยากจะบอกคุณครูว่า..."

ระบบใหม่ iRadio
เข้าไปที่ www.nationradio.co.th
คลิก iRadio
ถ้ายังไม่มีโปรแกรม Silverlight เครื่องจะบอกให้ install ทำตามขั้นตอน install  โปรแกรมPart 1: http://www.archive.org/details/bkkRadio16Jan2011Part1

Part 2: http://www.archive.org/details/BkkRadio16Jan2011Part2

Part 3: http://www.archive.org/details/BkkRadio16Jan2011Part3

Part 4: http://www.archive.org/details/BkkRadio16Jan2011Part4