วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

8 สิงหาคม 2553 "แม่ผม...แสนที่จะ..."

BKK Radio For Men FM102 เปิดประเด็น รับวันแม่
ไม่รู้เลยว่า มีคนที่แม่รู้แล้วเยอะมาก และคนที่อยากจะบอกแม่ก้อเยอะมากเช่นกัน

ช่วงที่ 1
http://www.archive.org/details/BkkRadio8August2010Part1
ช่วงที่ 2
http://www.archive.org/details/BkkRadio8August2010Part2
ช่วงที่ 3
http://www.archive.org/details/bangkokRadioForMenFm1028AugustPart3
ช่วงที่ 4                                               http://www.archive.org/details/Bkkradio8August2010Part4