วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เงื่อนไขอะไรที่คุณเกลี๊ยดเกลียดถ้าจะคบกับคนบางคน...
Bangkok Radio for Men 24 Jul .2011
เงื่อนไขอะไรที่คุณเกลี๊ยดเกลียดถ้าจะคบกับคนบางคน...
 
Part 1-2 : http://www.archive.org/details/Bangkokradioformen24jul2011part1-2

Part 2-4:  http://www.archive.org/details/Bangkokradioformen24jul2011part3-4