วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เจอคนอยากกุ๊กกิ๊กแต่ไม่รู้จะจุ๊กจิ๊กกันที่ไหน...
Bangkok Radio for Men  10  Jul  2011
เจอคนอยากกุ๊กกิ๊กแต่ไม่รู้จะจุ๊กจิ๊กกันที่ไหน...