วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

BKK Radio For Men on iRadio "เมื่อคุณยิ้มเสร็จกับอีกฝ่าย คุณมักจะ..."

Bangkok Radio For Men on iRadio สัปดาห์ที่สองครับ เปิดประเด็น "เมื่อคุณยิ้มกับอีกฝ่ายเสร็จ คุณมักจะ..."
Part 1
http://www.archive.org/details/BkkRadio23Jan2011Part1

Part 2
http://www.archive.org/details/BkkRadio23Jan2011Part2

Part 3
http://www.archive.org/details/bkkRadio23Jan2011Part3

Part 4
http://www.archive.org/details/BkkRadio23Jan2011Part4

รับฟัง Bangkok Radio For Men เวอร์ชั่นใหม่ on iRadio ได้ที่
www.nationradio.co.th คลิก iRadio
หรือฟังย้อนหลังได้ที่นี่ http://bkkfanclub.blogspot.com