วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Bangkok Radio For Men 6 Feb 2011


เค้าเปลี่ยนไปหรือฉันที่เปลี่ยนไปกันแน่?
ระบบใหม่ iRadio
เข้าไปที่ www.nationradio.co.th คลิก iRadio
 หากยังไม่มีโปรแกรม Silverlight เครื่องจะบอกให้ install ทำตามขั้นตอน install โปรแกรม


Part 1:
http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMenPart106Feb.2011

Part 2:
http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMenPart206Feb.2011

Part 3:
http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMenPart306Feb.2011

Part 4:
http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMenPart406Feb.2011