วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

BKK Radio For Men "1 ปีที่ผ่านไป ฟังรายการได้อะไรมั่ง" 26 Dec 2010

"1 ปีผ่านไป Bangkok Radio For Men ให้อะไรชีวิตคุณมั่ง?"
เทปสุดท้ายบนคลื่น FM102 พบกันใหม่ที่ iRadio
(www.nationradio.co.th คลิก iRadio แบนเนอร์ วัน และเวลา
เดิม อาทิตย์ สีทุ่มถึงเที่ยงคืน) ความสนุกจะยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยระบบ
ไฮเทค เรดิโอ ออนไลน์ by เนชั่น

Part 1
http://www.archive.org/details/BkkRadio26December2010Part1

Part 2
http://www.archive.org/details/BkkRadio26December2010Part2

Part 3
http://www.archive.org/details/BkkRadio26December2010Part3

Part 4
http://www.archive.org/details/BkkRadio26December2010Part4

"ไม่มีคำลานะคร้าบ เพราะยังไม่ได้หายไปไหน พี่วิทยา พี่โหนกจ้า และปิ่นปิ๊นนะคร้าบ ยังอยู่ครบ"

www.nationradio.co.th (คลิก iRadio)