วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เร็วๆนี้ผมเพ่งค้นพบว่า ....


  ระบบใหม่ iRadio
เข้าไปที่
www.nationradio.co.th
คลิก iRadio
 
หากยังไม่มีโปรแกรม Silverlight เครื่องจะบอกให้ install ทำตามขั้นตอน install โปรแกรม
Bangkok Radio For Men on iRadio ออกอากาศทุกคืนวัันอาทิตย์เวลา 22.00 ถึงเที่ยงคืน

เร็วๆนี้ผมเพ่งค้นพบว่า .... 

Part 1-2 :


Part 3-4 :

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ฺBKK Radio Feb 13 รักที่ผ่านพันกับคนที่คิดถึง
รักที่ผ่านพ้นกับคนที่คิดถึง

ระบบใหม่ iRadio
เข้าไปที่
www.nationradio.co.th
คลิก iRadio
 
หากยังไม่มีโปรแกรม Silverlight เครื่องจะบอกให้ install ทำตามขั้นตอน install โปรแกรม


Bangkok Radio For Men on iRadio ออกอากาศทุกคืนวัันอาทิตย์เวลา 22.00 ถึงเที่ยงคืน

Part 1: http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMenPart113Feb.2011
Part 2: http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMenPart213Feb.2011
Part 3-4:http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMenPart313Feb2011

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Bangkok Radio For Men 6 Feb 2011


เค้าเปลี่ยนไปหรือฉันที่เปลี่ยนไปกันแน่?
ระบบใหม่ iRadio
เข้าไปที่ www.nationradio.co.th คลิก iRadio
 หากยังไม่มีโปรแกรม Silverlight เครื่องจะบอกให้ install ทำตามขั้นตอน install โปรแกรม


Part 1:
http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMenPart106Feb.2011

Part 2:
http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMenPart206Feb.2011

Part 3:
http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMenPart306Feb.2011

Part 4:
http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMenPart406Feb.2011