วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

BKK Radio FM102: "ลอยกระทง คุณเจ็บช้ำหรือฉ่ำรัก?" 21 Nov 2010

 คลิกโหลด คลิกฟัง ประสบการณ์เจ็บช้ำหรือฉ่ำรักของผู้ฟังรายการ ในช่วงลอยกระทงที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นอาจเป็นชีวิตคุณเองช่วงที่ 1
http://www.archive.org/details/BkkRadioForMenFm10221Nov20101

ช่วงที่ 2
http://www.archive.org/details/BkkRadioForMenFm10221Nov20102

ช่วงที่ 3
http://www.archive.org/details/BkkRadioForMenFm10221Nov2010Part3

ช่วงที่ 4
http://www.archive.org/details/BkkRadioForMenFm10221Nov20104

รักคนฟัง