วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เร็วๆนี้ผมเพ่งค้นพบว่า ....


  ระบบใหม่ iRadio
เข้าไปที่
www.nationradio.co.th
คลิก iRadio
 
หากยังไม่มีโปรแกรม Silverlight เครื่องจะบอกให้ install ทำตามขั้นตอน install โปรแกรม
Bangkok Radio For Men on iRadio ออกอากาศทุกคืนวัันอาทิตย์เวลา 22.00 ถึงเที่ยงคืน

เร็วๆนี้ผมเพ่งค้นพบว่า .... 

Part 1-2 :


Part 3-4 :