วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

19 ก.ย: จุดหักเห...ในชีวิตคุณ คืออะไร? Bangkok Radio For Men FM 102 โหลดคลิป MP3


 การย่ำอยู่ที่เดิม ทำอะไรแบบเดิมๆ คุณอาจจะบ่นเบื่อแล้วอะไรคือจุดหักเห หรือจุดเปลี่ยนแปลงในชีีวิตคุณ เพื่อให้ตัวคุณมีทางเลือกที่ดีขึ้น ฟังหลากหลายเรื่องราวที่อาจทำให้ชีีวิตคุณ "หักเห"

ช่วงที่ 1
http://www.archive.org/details/Bkkradio19Sept2010Part1

ช่วงที่ 2
http://www.archive.org/details/Bkkradio19Sept2010Part2

ช่วงที่ 3
http://www.archive.org/details/Bkkradio19Sept2010P3

ช่วงที่ 4
http://www.archive.org/details/Bkkradio19Sept2010Part4_472