วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ความรักอยู่ที่การกระทำหรือคำพูด...?

Bangkok  Radio for Men 29  May 2011

ความรักอยู่ที่การกระทำหรือคำพูด...?


Part 1-2 : http://www.archive.org/details/Bangkokradioformen29May2011Part1-2
Part 3-4 : http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMen29May2011

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คุณคิดว่าความรักของคุณต้องการเวลาหรือไม่ .... ?
Bangkok Radio for  22 May 2011

คุณคิดว่าควารักของคุณต้องการเวลาหรือไม่ .... ?


 Part 1-2 : http://www.archive.org/details/BangkokradioForMenPart1222May2011
Part 3-4 : http://www.archive.org/details/BangkokRadioFor22May2011Part3-4

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

จีบแบบไหนโดนใจมากี่สุด ...

จีบแบบไหนโดนใจมากที่สุด...
Bangkok Radio For Men  8 May 2011

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คุณเสียนำ้ตาให้กับความรักครั้งสุดท้าย เมืี่อ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bangkok Radio For Men ทาง iRadio ทุกคืนวันอาทิตย์
21.00 ถึง 23.00 คุณพูดเราฟัง!

คุณเสียนำ้ตาให้กับความรักครั้งสุดท้าย เมืี่อ...