วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

BKK Radio For Men "ทำไมรักของฉัน มันจึงสั้น อุปสรรค์นั้นคืออะไร?"Bangkok Radio For Men FM102 เปิดประเด็น
ทำไมรักของฉัน มันจึงสั้น อุปสรรคนั้นคืออะไร?"

ช่วงที่ 1
http://www.archive.org/details/Bkkradio5Sept2010Part1

ช่วงที่ 2
http://www.archive.org/details/Bkkradio5Sept2010Part2

ช่วงที่ 3
http://www.archive.org/details/Bkkradio5Sept2010Part3

ช่วงที่ 4
http://www.archive.org/details/Bkkradio5Sept2010Part4