วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ คุณจะเลือกใคร เพื่อน หรือ แฟน ...
Bangkokradioformen12jun2011

เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ คุณจะเลือกใคร เพื่อน หรือ แฟน ...

Part1-2: http://www.archive.org/details/Bangkokradioformen12jun2011part1-2

Part3-4:  http://www.archive.org/details/Bangkokradioformen12jun2011part3-4