วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คุณคิดว่าความรักของคุณต้องการเวลาหรือไม่ .... ?
Bangkok Radio for  22 May 2011

คุณคิดว่าควารักของคุณต้องการเวลาหรือไม่ .... ?


 Part 1-2 : http://www.archive.org/details/BangkokradioForMenPart1222May2011
Part 3-4 : http://www.archive.org/details/BangkokRadioFor22May2011Part3-4