วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ประกาศ เริ่มระบบใหม่ iRadio วันที่ 16 ม.ค. 2554

เนื่องวันอาทิตย์ที่ 9 สถานียังจัดระบบไม่เรียบร้อย
เราจึงยังไม่มีรายการ
Bangkok Radio For Men นะครับ

พบกันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2554
เวลาเดิม 22.00- เที่ยงคืน
ขออภัยคุณผู้ฟังทุกๆ ท่าน


บันทึกช่องทางติดต่อไว้:


facebook: 
Bangkok Radio For Men
วิทยา แสงอรุณ
nork BKK
ปิ๊น อภิรักษ์

SMS: 4221935

โทรศัพท์มือถือ: 089-487-9696

เบอร์โทรเข้าสถานี: 02 338 3589-90

MSN: bangkokradioformen @ hotmail.com

ฟังย้อนหลัง: http://bkkfanclub.blogspot.com