วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ฺBKK Radio Feb 13 รักที่ผ่านพันกับคนที่คิดถึง
รักที่ผ่านพ้นกับคนที่คิดถึง

ระบบใหม่ iRadio
เข้าไปที่
www.nationradio.co.th
คลิก iRadio
 
หากยังไม่มีโปรแกรม Silverlight เครื่องจะบอกให้ install ทำตามขั้นตอน install โปรแกรม


Bangkok Radio For Men on iRadio ออกอากาศทุกคืนวัันอาทิตย์เวลา 22.00 ถึงเที่ยงคืน

Part 1: http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMenPart113Feb.2011
Part 2: http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMenPart213Feb.2011
Part 3-4:http://www.archive.org/details/BangkokRadioForMenPart313Feb2011